iAthletics: Hvorfor er det en «gamechanger» og hvorfor er det viktig å bruke det?

Vitenskapen og faglitteraturen har identifisert noen viktige punkter som man må ta hensyn til i en treningsprosess:

“Independent of activity level, injuries represent a considerable problem for the athlete and can result in an increased potential for future disability and inactivity. Injuries are also referred to as one of the major reasons for athletes to drop out of sports.” Steffen & Engebretsen, 2010, BMJ

LINK: http://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2010/05/10/bjsm.2010.073833.full.pdf

«A key concept to appreciate for those responsible for managing load is that maladaptations are triggered not only by poor management of training and competition loads, but also by interaction with psychological non-sport stressors, such as negative life-event stress and daily hassles. Inter- and intra-individual variation (eg, age, sex, sport, fitness, fatigue, health, psychological, metabolic, hormonal and genetic factors) greatly complicate load management in athletes. There can be no ‘one size fits all’ training or competition programme. Ultimately, the time frame of recovery and adaptation—and hence susceptibility to injury—varies within and among athletes.» Soligard et. al. 2016

LINK: http://bjsm.bmj.com/content/50/17/1030.long

“[…] there is a relationship between high training loads and injury, this paper demonstrates that the problem is not with training per se, but more likely the inappropriate training that is being prescribed. Excessive and rapid increases in training loads are likely responsible for a large proportion of non-contact, soft-tissue injuries. However, physically hard (and appropriate) training develops physical qualities, which in turn protects against injuries. This paper highlights the importance of monitoring training load, including the load that athletes are prepared for (by calculating the acute:chronic workload ratio), as a best practice approach to the long-term reduction of training-related injuries.» Gabbett, 2016, Br J Sports Med

LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789704/

På en enkel måte gir iAthletics deg verktøyene som skal til for å ha en god treningsprosess: enten for dine utøvere eller deg selv!

Hva er egentlig iAthletics?

iAthletics er en web-basert app (Android og iOS app er i utvikling) for alle som ønsker å trene smartere og med mer kvalitet, og dermed få mer ut av treningsprosessen.

 

Som jeg dessverre vet fra min tid som toppidrettsutøver, og veldig mange idrettsutøvere og mosjonister opplever daglig: «For mye, for ofte, for intensivt, for fort» er en sikker måte å sørge for at betennelser, vondter og skader oppstår. I iAthletics tar du en titt på forsiden og så har du full kontroll på hvordan du skal trene den enkelte dag, uke og til og med måned. Om du må justere litt underveis får du god veiledning i iAthletics til dette også!

 

Basisen i iAthletics er å måle treningsbelastning og subjektive markører daglig (søvnkvalitet, motivasjon, fysisk form m.m.). Treningsbelatningen blir målt i minutter ganger intensitet på en skal fra 1 til 10. Dette heter «session rating of percieved exertion» og er en av de mest valide måtene å måle treningsbelastning på. iAthletics måler subjektive faktorer for dagsform ved at du svarer på noen spørsmål hver dag. Spørsmål om ting som er vist å være viktige for responsen på trening og dagsform generelt som er viktig for hva og hvordan man bør trene.

 

iAthletics tilbyr et design der registreringen av data er enkelt og tar mindre enn et minutt. Spørsmålene og treningene blir registrert, kalkulert og omregnet, for deretter og bli vist frem i ulike verktøy og grafiske fremstillinger. Dette gjør det enkelt å se alle delene av en treningsprosess som en helhet slik at du kan gjøre en kvalitetsvurdering av hvilken trening du skal gjøre videre. Hvis du vil grave dypere i treningene dine og dagsform over tid, er det andre bruktervennlige verktøy der du kan filtrere alle innsendte data i appen. Enten det er lange sykkeløkter, løpsintervaller, teknikktrening i treningsstudioet eller hvor godt hver uke i året har føltes.

 

Det betyr at utøvere selv og/eller deres trenere kan se hvordan man responderer på en viss treningsbelastning, og ikke minst tidsriktig handle dersom man kanskje responderer noe unormalt på trening en periode eller man oppdager at utenomsportslige faktorer (negativt stress, søvnkvalitet el.l) påvirker treningsprosessen mer enn ønskelig.

 

Hvorfor er dette viktig? Dette vil jeg svare på med et sitat fra en forskningsartikkel fra den Internasjonale Olympiske Komité om treningsbelastning i idrett og risikoen for skader:

 

«Emerging evidence indicates that poor load management is a major risk factor for injury.»

 

Fritt oversatt: «Nye bevis tyder på at dårlig treningsbelastningsstyring er en stor risikofaktor for at skader oppstår»

 

Du kan lese hele artikkelen her om du vil: http://bjsm.bmj.com/content/50/17/1030.long

 

Alle dataene du får i iAthletics er kvalitetssikret gjennom mange år med forskning (Trykk her for å se listen) og bevist å redusere risikoen for belastningsskader, sykdom og å øke prestasjon om de brukes riktig. Måten de blir fremstilt er gjort slik at du får best mulig måte å vurdere de viktige tingene. Vurderingen gjøres “på farten”, raskt og enkelt så lenge du har smarttelefonen din med deg.

 

Som trener og utøver vil du få en unik mulighet til å holde øye med både treningen og generell dagsform og trivsel for deg selv eller dine utøvere. Når man har dette er det lettere å ta grep tidsriktig dersom noe unormalt skulle oppstå.

 

Plattformen iAthletics jobber ut ifra er unik når det kommer til tilgjengelighet av riktig og viktig data, kryss-sammenligning av kvalitetsmarkører og fremvisning av tidssensitiv informasjon.

 

iAthletics er et kostnadseffektivt kvalitetsprodukt bygget på mange års forskning og erfaring. I tillegg vil det være kontinuerlig utvikling for å sikre at de beste og enkleste verktøyene blir tilgjengelige der det betyr mest: innen utøverutvikling og trening for alle for å redusere risikoen for sykdom og skader så godt det lar seg gjøre.

Prøv iAthletics gratis i 90 dager!

Bruk det på alle enheter!

iAthletics er designet for smarttelefoner slik at du kan få fordelene med iAthletics mens du er på farten!

Det grunnleggende i iAthletics er at det må være enkelt for brukeren! Derfor er grunnlaget for appen designet for smarttelefoner

Appen du trenger som trener eller idrettsutøver!

iAthletics will increase the quality of your training and performance!

Fortsatt ikke overbevist? Gå over til vitenskapsseksjonen for å se den underliggende, kvalitetsforskningen iAthletics er basert på.

Lær mer her

Priser etter 90 dager gratis prøveperiode

Enkeltperson
NOK 29 per måned
Coach
NOK 199 per måned
Idrettslag eller organisasjon
En av våre visjoner er å hjelpe alle som trener å glede seg over sin sport og nå sine mål ,og trene med minimal risiko for skader og sykdom underveis. Derfor ivrer vi etter å finne en løsning som passer din organisasjon. Ta kontakt idag og se hvilken løsning vi kan finne. Vi ønsker å være den beste, riktigste og mest kostnadseffektive løsningen for din klubb!
NOK - Monthly