Personvernserklæring for iAthletics
Personvernsansvarlig i iAthletics kan kontaktes via følgende kanaler:
Kontaktperson: Andreas Angeltveit
E-post: iathletics-contact@ap-performance.no
Telefon: 41552702
Postadress: Bernt Balchens vei 36, 1364 Fornebu
Personopplysningsbehandling:
– Alle personopplysninger blir hentet av og fra deg når du bruker iAthletics og ingen
personopplysninger blir samlet inn utenom de du oppgir i iAthletics
– Personopplysningene har som formål å gi deg og eventuelle trenere du kobler deg opp mot i
iAthletics informasjon om din fysiske trening og status
– Behandlingsgrunnlaget for dine personopplysninger er ditt samtykke. Uten dette samtykket
kan ikke iAthletics brukes som det skal.
– Personopplysningene lagres så lenge brukeren er aktiv. Dersom brukeren blir inaktiv slettes
dataene automatisk 6 måneder etter siste aktivitet i iAthletics, eller om brukeren selv ber om
dette
– CEO i AP-Performance Solutions AS har tilgang til liste over brukere som er registert i
iAthletics (kun epost-adresse) og type lisens det er gjeldene for brukeren eller virksomheten.
– CEO og utviklere i AP-Performance Solutions AS eller tilknyttet AP-Performance Solutions AS
(per 18.01.2021; Jostein Rove Consult) har tilgang til alle brukeropplysninger i databasene
som brukes til å lagre informasjon om brukeren. Opplysninger i disse databasene blir kun
hentet ut dersom det er strengt nødvendig (f.eks. til fakturering, innhenting av antall brukere
m.m.)
Personopplysninger, AP-Performance Solutions og andre virksomheter
– AP-Performance Solutions bruker Google Cloud Platform som serveransvarlig for alle data i
iAthletics
– AP-Performance Solutions er ansvarlig for alle data på serverne, mens Google Cloud Platform
drifter serveren dataene ligger på
– Gjennom en særskilt databehandleravtale med Google Cloud Platform sikres det at dine
opplysninger blir behandlet ihht personvernsforordningen. Innsyn i denne
databehandleravtalen kan fås på denne linken:
o https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms
o Google Cloud Platform er underordnet GDPR
– AP-Performance Solutions bruker Stripe Payments Europe Ltd som databehandler av
betalingsinformasjon og transaksjoner
– CEO og CFO i AP-Performance Solutions AS, samt utviklere tilknyttet AP-Performance
Solutions (Jostein Rove Consult) og regnskapsfører (Relevant Regnskap) til har tilgang til
kunde-databasen i Stripe Payments Europe Ltd (e-postadresse og type kjøp med alle detaljer
rundt transaksjonene)
– Ved bruk av native appens funksjon KIPT-chat vil data om treningen til brukeren deles med
OpenAI sin «LLM»(Large Language Model) ChatGPT for å kunne støtte brukeren.
o Les mer om dette her: https://openai.com/api-data-privacy
o I kort er Open AI sin databehandling ihht GDPR
– Ingen andre virksomheter eller tredjeland har eller får tilgang til dine personopplysninger
annet enn det som er beskrevet over
Den enkeltes rettigheter:
– Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Alle personopplysninger som er lagret om
deg er tilgjengelig i appen.
– Du har rett til å få dine data slettet. Dette gjøres på din konto, under instillinger
– Du har rett til å få endret dine data. Dette kan gjøres ved å registrere datene på nytt. I
tilfeller dette ikke går: kontakt AP-Performance Solutions AS.
– Du har rett til å trekke tilbake samtykke om å innhente personopplysninger. Dette gjøres ved
å slette din konto sammen med alle personopplysninger, under instillinger
– Å oppgi personopplysninger til iAthletics/AP-Performance Solutions er ikke et krav etter lov,
men må gjøres av den enkelte for å buke iAthletics sine funksjoner. Det er frivillig å oppgi
opplysningene, men konsekvensen av å ikke oppgi personoplysninger er at iAthletics ikke
fungerer etter sin hensikt.
– Du har rett til dataportabilitet, det vil si å ta ut dine data som du har registrert i iAthletics.
Dette vil forekomme ved å kontakt AP-Performance Solutions. På grunn av at AP-Perfomance
ikke har kjennskap til andres programmering i sine løsninger vil disse dataene gis i et enkelt
excelskjema for eventuell gjenbruk.
– Les mer om dine rettigheter her:
o https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/
Andre ting:
– iAtheltics dekkes av kryptering med https som sikrer trygg datakommunikasjon ved bruk av
iAthletics

 

Salespolicy & terms of use for iAthletics
Sales Policy:
1. Purchase of Subscription: Upon purchasing a subscription, please note that no refunds will
be possible of your purchase. Once the transaction is complete, it is considered final because
you have a 30 day free-trial.
2. Pricing: The cost of the subscription, any applicable taxes or fees, and the currency that
transactions will be processed in will be clearly stated at the point of purchase.
3. Payment Methods: We accept the forms of payment that Stripe LTD does.
4. Auto-Renewal: All subscriptions are set to automatically renew on a monthly basis.
5. Cancellation of Subscription: You may cancel your subscription at any time by visiting the
web-app here: https://app.iathletics.no/licenses. Please be aware that the cancellation will
take effect the day before your next payment date as a paid subscription runs one month.
6. Changes to Pricing or Terms: We reserve the right to modify our pricing or terms of service.
In such an event, all subscribers will be notified in a timely manner.
7. Customer Support: For any issues or queries related to your subscription, please reach out to
our customer support at andreas@ap-performance.no
8. Privacy Policy: We are committed to protecting your personal information. Our handling of
customer data is in accordance with our Privacy Policy, which can be read through our
webpage.
9. Governing Law: This agreement and any disputes or claims arising out of or in connection
with its subject matter are governed by and construed in accordance with the law of Norway.
Please read and understand these terms prior to making your purchase. Your agreement to these
terms is implied when you proceed with the subscription purchase.
Terms of use:
1. By using iAthletics and/or iAthletics Recorder you agree to the sales policy stated above and
the privacy policy found at our app.iathletics.no/privacypolicy.
2. You agree that all information give by the app is meant as guidance in your trainingprocess
and any actions taken on account of the data presented is your own responsibility.